Varsity Stony Point Game Nov. 5, 2010 - phillipmarshall